Автоматизация на врати

Предлагаме двигатели и съпътстваща комплектация за автомазиция на гаражни, ролетни, секционни, плъзгащи и радиални врати.

Работим с продукти от Европа - Италия, Германия и Испания.

Дистанционно управление

Предлагаме универсиални радиоприемници и дистанционни с фиксиран или "скачащ" код.

Съвместимост със следните производители: Liftmaster, BFT, Beninca, Ditec, Doorhan, Erreka, FAAC, Key, Marantec, Nice, Sommer.

Устройства за безопасност

С цел по-безопасно опериране с предлаганите или монтираните от нас съоражения, може да прибавим фотоклетки (рефлекторни) и сигнални лампи.

Особено популярно е тяхното използване при плъзгащите и радиални врати, но могат да бъдат монтирани и на други видове.